Ota yhteyttä

Mitoitus ja suunnittelu

Grado - Verstas

Tällä voit tutustua portaiden suunnittelun tärkeimpiin seikkoihin.


Termien nimet

Havinnekuvasta näet porrastermien nimet, joihin on viitattu alempana olevassa taulukossa ja tekstissä.

Portaiden ominaisuudet
A) Portaan kaidekorkeus B) Portaan etenemä C) Portaan nousu D) Avoaskelman väli E) Pinnan väli F) Portaan kulkukorkeus
Portaiden ominaisuudet
B) Portaan etenemä G) Sisäreunan etenemä H) Portaan leveys I) Etenemän mittausetäisyys

Portaan nousun ja etenemän mitat

Taulukosta näet käyttöturvallisuusasetuksen vaatimukset portaille. Gradon omat suositukset ovat alimpana.

SijaintiNousu enintään (mm)Etenemä vähintään (mm)Kiertävien portaiden sisäreunan etenemäsuositus (mm)Leveys vähintään (mm)Käsijohde
Sisäporras
Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisätiloissa sekä kokoontumistiloissa160300≥ 100Henkilömäärän mukaanMolemmilla sivuilla, tarvittaessa myös keskellä
Asuinhuoneiston ja majoitustilan sisäinen porras190250≥ 50850Molemmilla sivuilla
Yksinomaan varatienä käytettävä ja asunnossa tai majoitustilassa muihin kuin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtava porras220220850Molemmilla sivuilla
Muissa varsinaisissa käyttötiloissa180270≥ 1001200Molemmilla sivuilla
Uloskäytävän osana180270≥ 1001200
900 1)
Molemmilla sivuilla
Uloskäytävässä, jota ei käytetä sisäisessä likenteessä200270≥ 501200
900 1)
Molemmilla sivuilla
Kun huoneala on yli 7 m2 ja korkeus on alle 2400 mm, tai kun huoneala on alle 7 m2 ja korkeus on yli 2400 mm22022050850
Parvi tai tila, pinta-ala alle 7 m2ja korkeus alle 2400 mm, muu kuin asumista palveleva välttämätön tilaEtenemä siten, että nousukulma
on enintään 60°
50, kiertävä porras ei ole suositeltava600Ratkaisusta sovittava rakennusvalvonnan kanssa, koska ratkaisu ei ole asetuksen mukainen
Ulkoporras
Katettuna tai lämmitettynä1603001)Molemmilla sivuilla, tarvittaessa myös välillä
Kattamattomana ja ilman lämmitystä1303901)Molemmilla sivuilla, tarvittaessa myös välillä
Gradon suositus
Asuinhuoneiston sisäinen porras170 – 1802701000 – 1200
1) Poistumisalueella, jonka henkilömäärä on enintään 60, toinen uloskäytävä saa olla 900 mm leveä. Enintään kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa sallitaan yksi vähintään 900 mm leveä uloskäytävä.

Kaiteet

Kaiteen korkeus (A) on yksi metri, kun putoamiskorkeus on enintään kuusi metriä. Tätä korkeammalla kaiteen kokonaiskorkeus on 1,2 metriä. 

Kaiteen korkeus (m)Putoamiskorkeus (m)
Alle 0,5
10,5 – 6
1,2Yli 6

Enintään yhtä asuntoa palvelevalla parvekkeella riittää yhden metrin korkuinen kaide riippumatta putoamiskorkeudesta. Asunnon sisätiloissa kaiteen korkeus voi kuitenkin olla vähintään 0,9 metriä, kun putoamiskorkeus on alle kolme metriä. Kaide vaaditaan, kun putoamiskorkeus ylittää 0,5 metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa.

Käsijohteet

Portaissa on oltava käsijohde koko pituudelta ja molemmilla puolilla syöksyä. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen suositeltu korkeus on 900 mm. Koulujen portaisiin suositellaan kahta käsijohdetta, 900 mm:n ja 700 mm:n korkeudelle. Katso referensseistä kuvat Järnefeltin koulusta.

Avoaskelmat

Avoaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 mm:n kokoinen kuutio (D). Pystysuoran aukon vaakasuora väli saa olla enintään 100 mm (E).

Kulkukorkeus

Asunnon sisäportaan kulkukorkeus on oltava vähintään 1 950 millimetriä.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja portaita koskevista määräyksistä löytyy ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuuteen liittyen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007